www.infocenter.sk Vyhľadávač web stránok Inzercia Web Zoznam CZ

Zoznam sekcií

Pridať stránku

Zadajte hľadaný výraz

Vyhľadávač web stránok


Kategória: Zoznam sekcií -> Inštitúcie ,urády , strany -> Archívy - štátne a verejné (2)
Pridaj stránku    


Sponzorované odkazy


  • archívne služby   topovať záznam
    Rešeršné služby na úradné účely: Majetkoprávne záležitosti - I. a II. pozemková reforma presídlení z A do Maďarska stavebné konania dedičské záležitosti Na účely dôchodkové - vysvedčenia, výučné listy, zápočty rokov Matričná agenda - rodné, sobášne a úmrtné listy Rešeršné služby na súkromné účely: rodokmeň a doplnenie chýbajúcich údajov dokumenty a informácie týkajúce sa osôb a inštitúcií vojenské záznamy, mapy, kópie historických dokumentov
    http://www.archivnesluzby.sk  • Bezplatná Skartácia   topovať záznam
    Sme spoločnosť zaoberajúca sa komplexným riešením papierového hospodárstva od výkupu papiera od domácností , firmy , zberné dvory až po následnú recykláciu.Samozrejme našou prioritou je skartácia dokladov, spisov ,archívov od firiem ,spoločností a štátnych inštitúcií.Skartujeme stupňom utajenia č.3.Tento stupeň je vhodný pre osobné,dôverné dokumenty,či citlivé informácie. Od 1.7. 2015 spúšťa naša spoločnosť projekt Skartácia bezplatne.To znamená , od určitého množstva , si na naše náklady ,prídeme pre papier , samozrejme vyskartujeme a vystavíme dôležitý doklad o skartácií. A to všetko Bezplatne.
    http://www.najlepsia-skartacia.sk
                                                      INFOCENTER   infocenter6@gmail.com